Ze względu na sezon urlopowy czas realizacji zamówień oraz korespondencji w miesiącach 6-8.2018 może ulec wydłużeniu.

----------------------------------------------------------------------------------

Sprawdź datę aktualizacji stanów magazynowych na naszym blogu.

Niestety nie mamy możliwości ciągłej aktualizacji stanów magazynowych dlatego rzeczywiste stany magazynowe mogą odbiegać od informacji przy produktach.

Reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient może w terminie 3 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od potwierdzenia wysyłki Produktu Klientowi poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie dla każdej wysłanej osobno.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy niezbędne jest:
  1. Kontakt telefoniczny Klienta przed upływem tego terminu,
  2. Wysłanie oświadczenia na adres e-mail sklepu, zawierającego:
   1. Dane kupującego,
   2. Bieżącą datę,
   3. Datę zakupu,
   4. Numer zamówienia,
   5. Listę zwracanych produktów,
   6. Numer konta, na który ma być zwrócona płatność,
 6. Odesłanie na wskazany przez sklep zwracanych produktów nie później niż 4 dnia od rozpoczęcia biegu terminu
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przelewem na konto klienta, niezależnie od dokonanej wcześniej formy płatności.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient powinien odesłać Produkt na adres podany przez Sprzedawcę w odpowiedzi na informację o zwrocie (odstąpieniu od umowy) niezwłocznie, nie później niż następnego dnia od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,
 11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające ze stwierdzenia śladów użytkowania, uszkodzenia, lub innych sytuacji uniemożliwiających dalszą odsprzedaż produktów. W takim przypadku zwrot nie zostanie uznany, a kosztem ponownej wysyłki zostanie obciążony zamawiający.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

 

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. W zgłoszeniu reklamacji należy zawrzeć:
  1. Nazwa firmy,
  2. Adres,
  3. Numer faktury,
  4. Data zakupu,
  5. Data dostawy,
  6. Numer listu przewozowego i nazwa firmy kurierskiej (jeśli uszkodzenie wynikało z transportu)
  7. Nazwa i kod produktu (dostępne na fakturze i stronie Sprzedawcy)
  8. Ilość reklamowanych produktów
  9. Numer seryjny (jeśli występuje)
  10. Okoliczności wystąpienia wady,
  11. Opis uszkodzenia,
  12. Żądania klienta,
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w przypadku konieczności przekazania sprawy innym podmiotom odpowiedzialnym za proces reklamacyjny termin ten może się wysłużyć o czym klinet zostanie niezwłocznie poinformowany,
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres przez sprzedawcę
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie, jeśli treść nie będzie gwarancji nie jest zamieszczona w opisie produktu, jej treść uzależniona jest od producenta danego produktu.


» przeczytaj wszystkie opinie

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl