Czym jest odprawa celna?

Import towaru polega na przewozie wyrobów danego państwa do Unii Europejskiej. Bardzo ważnym obowiązkiem osoby importującej towar jest jego odprawienie, czyli przejście procedury celnej.

Odprawa celna i jej rodzaje

Odprawa celna to wykonanie wszystkich czynności dotyczących postępowania celnego związanego z przejęciem towarów na granicy danego kraju. Wyróżnia się następujące rodzaje odprawy celnej:
– ostateczną – polega na tym, że odprawiane towary nie powracają przez granicę celną i są uznane jako towar krajowy,
– warunkową – inaczej zwaną czasową polegającą na tym, że towar po pewnym czasie wraca za granicę celną,
– odroczoną – stosowana jest, gdy Urząd Celny nie jest w stanie dokonać kontroli, a towar zostaje przekazany innemu Urzędowi Celnemu.

Czym jest obsługa celna?

Obsługa celna to usługa polegająca na transportowaniu paczek oraz różnych towarów i materiałów. Odprawa celna polega także na współpracy pomiędzy klientem a firmą usługową oraz przedstawicielem prawnym.

Sklad celny

Towary nieunijne pochodzące spoza Unii Europejskiej przechowywane są w składzie celnym. Skład celny umożliwia magazynowanie towarów bez konieczności opłacenia cła oraz innych podatków.
Podstawowymi funkcjami składu celnego jest umożliwienie odroczenia płatności cła oraz innych podatków i podzielenie płatności dotyczących cła i podatków zgodnie z partiami towaru, który opuszcza skład celny.

W wyjątkowych sytuacjach sklad celny pozwala na przechowywanie towarów unijnych oraz przeprowadzenie procedury naprawczej, kiedy towar zatrzymany jest przez Urząd Celny, ponieważ nie posiada wymaganej instrukcji lub certyfikatów.