Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej — komu pomagają i dlaczego są ważne?

Zapotrzebowanie na energię rośnie z roku na rok. W związku z wydarzeniami na świecie oraz niestabilną sytuacją dotyczącą dostępności i ceny surowców potrzebnych do pozyskiwania energii państwa dążą do jak największej niezależności energetycznej. Rozwiązaniem, które to umożliwia i zarazem pozwala zadbać o nasze środowisko naturalne, jest rozwój odnawialnych źródeł energii. 

Dlaczego potrzeba wsparcia dla wytwórców?

W przeszłości ceny energii nie zawsze rekompensowały koszty inwestycji w OZE. Koszty budowy na przykład farmy wiatrowej są ogromne, a zyski zaczynają się pojawiać dopiero po uruchomieniu, do tego należy dołożyć wieloletnie kredyty na sfinansowanie budowy. Inwestycja zatem zwraca się w dość długiej perspektywie czasowej. Wielu inwestorów kierowało swój kapitał w przedsięwzięcia o szybszej stopie zwrotu. Dlatego potrzeba było wsparcia dla wytwórców, aby inwestycje w OZE były atrakcyjne. W Polsce wprowadzono takie wparcie dla producentów zielonej energii — mowa właśnie o świadectwach pochodzenia inaczej nazywanych kolorowymi certyfikatami.  

Czym są świadectwa pochodzenia?

Inaczej nazywane kolorowymi certyfikatami, mają za zadanie potwierdzić, że dany wolumen energii elektrycznej został wyprodukowany w odnawialnym źródle energii. Certyfikaty mogą mieć swoje kolory, wiąże się to ze źródłem, z którego pochodzi energia.

  • Zielone certyfikaty występują w przypadku wytworzenia energii z takich źródeł jak: słońce, woda, wiatr, geotermia, spalanie biomasy lub współspalanie. 
  • Błękitne certyfikaty — dotyczą wytwarzania energii przez biogazownie rolnicze
  • Białe certyfikaty — odnoszą się do oszczędzania energii, a nie jej produkcji. Mowa tutaj o wprowadzeniu procesów, które poprawiają efektywność energetyczną, a tym samym pozwalają uniknąć marnowania energii. Takie działania także powinny być promowane stąd ten rodzaj certyfikatu. 

W ubiegłych latach w obiegu były także certyfikaty czerwone, żółte i fioletowe, dotyczyły one kogeneracji gazowej oraz kogeneracji węglowej. Ten system wsparcia jednak wygasł w 2018 i nie został wznowiony. 

świadectwa pochodzenia czytane przez kobiete na komputerze

Jak świadectwa wspierają wytwórców? 

Certyfikat świadectwa pochodzenia wystawiony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek wytwórcy, trafia na Towarową Giełdę Energii. Świadectwo jest prawem majątkowym, które można zbywać. Zgodnie z polskim prawem sprzedawca energii do odbiorców końcowych jest zobligowany do przedstawienia Prezesowi URE odpowiedniej ilości certyfikatów, lub ewentualnie zapłaty opłaty zastępczej. W związku z tym chętnych do zakupu certyfikatów nie brakuje. Jest to zarazem gwarancja wsparcia wytwórców OZE i zapewnienie im stałego dochodu z tytułu sprzedanych certyfikatów.